Stöd & rehab

Yoga i grupp för olika behov

Välkommen att kontakta mig för att lära dig mer om hur yogan kan vara givande för dig, din patientförening eller behovsgrupp!

Som yogaterapeut är jag van att inrikta och anpassa yogan för att möta människors olika behov, möjligheter och begränsningar. MediYoga® är särskilt utvecklad för att möta behoven i vår samtid. Det innebär bland annat att yogan kan skräddarsys för att hantera medicinska tillstånd, t.ex. olika folksjukdomar.

Jag har genom åren arbetat särskilt med yogaterapi i grupp för människor med vitt skilda diagnoser som cancer, hjärt- och lungsjukdom, allergi, parkinson och sömnapné.

Via Cancer- och Allergifonden kan du söka fondmedel för att delta i mina kurser på Salve!